Actief op locatie de Binckhorst, Rosmalen
Actief op locatie de Binckhorst, Rosmalen
Actief op locatie de Binckhorst, Rosmalen
meer Nieuws
Gesloten tijdens Koningsdag 2017
18.04.2017 –

Koningsdag 2017

Lees meer
Early Bird overhandigd prachtige cheque
16.02.2017 –

Zaterdag 28 januari j.l. reikte Ellie Willems en Marjo Koemans namens Early Bird een prachtige cheque uit aan Stichting Huifbed de Meierij van € 5.445,-. Len Hendriks nam namens het bestuur de cheque in ontvangst. Mede dankzij deze gift kan Stichting Huifbed de Meierij nu haar snoezelruimte realiseren. 

Lees meer

Welkom bij Stichting Huifbed De Meierij

Via deze website vertellen wij u alles over het huifbedrijden. Wij leggen je uit hoe het huifbedrijden is ontstaan, wat huifbedrijden nu eigenlijk inhoud en voor wie deze vorm van hippische therapie geschikt is, maar uiteraard ook wat de effecten zijn voor onze deelnemers.

Over Stichting Huifbed De Meierij

Wilt u ons steunen?

Als sinds het ontstaan is de filosofie van de Stichting Huifbed de Meierij dat de kosten geen belemmering mogen zijn om met plezier huifbed te komen rijden. Omdat we geen subsidie ontvangen zijn donaties, schenkingen, legaten, acties van bedrijven, scholen en particulieren heel hard nodig en zeer welkom.

Sponsor Donateur Vrijwilliger